663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Program „Żółta kartka dla sprawcy przemocy”

Program „Żółta kartka dla sprawcy przemocy” to próba systemowego połączenia różnych służb i różnych strategii oddziaływania na osoby stojące przemoc, która ma dać realną szansę na zmianę zachowań osób stosujących przemoc, a w konsekwencji zmianę sytuacji życiowej rodzin dotkniętych problemem przemocy.

Skuteczne zatrzymanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych działań, obejmujących nie tylko osoby jej doświadczające, ale także osoby, które przemoc stosują. Program zakłada podniesienie poziomu profesjonalizmu w kontakcie z osobami stosującymi przemoc wśród przedstawicieli instytucji i organizacji mających bezpośredni kontakt ze sprawcą przemocy oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające profesjonalną interwencję. Jednym z takich narzędzi jest arkusz „Żółtej kartki dla sprawcy przemocy”. Wskaźnikiem efektywności tych działań jest między innymi poszerzenie grup uczestników programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Wymiernym skutkiem podniesienia jakości tych działań jest ograniczenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie i środowisku lokalnym. Rezultatem projektu jest stworzenie spójnego, szczelnego systemu oddziaływań na osoby stosujące przemoc, które mają doprowadzić do zamiany ich zachowań. Pośrednimi odbiorcami projektu są zatem osoby, które tej przemocy doświadczają. Połączenie tych dwóch kierunków pracy z jednej strony ochrony i pomocy osobom pokrzywdzonym z drugiej osób stosujących przemoc daje możliwość znacznego ograniczenia tego zjawiska.

Służby, które są angażowane w system oddziaływania na osoby stosujące przemoc, to: pracownicy pomocy społecznej (PCPR, OPS, SOW, MOPR, itp), policjanci (dzielnicowi, interwencja), kuratorzy sądowi (dla dorosłych i rodzinni), prokuratorzy, wychowawcy penitencjarni (zakłady karne, areszty śledcze). System składający się z wymienionych służb pozwala na podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc na różnym etapie procesu przemocy, oddziaływanie z różnych stron i przez rożnych profesjonalistów przy użyciu różnych strategii ( interwencja, edukacja, kontrakt, pomoc, terapia, resocjalizacja).

Program „Żółta kartka dla sprawcy przemocy” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, którymi oprócz osób stosujących przemoc, są także pracownicy bezpośredniego kontaktu ze sprawcami (pracownicy służb społecznych, policjanci, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, wychowawcy penitencjarni) oraz społeczność lokalna województwa zachodniopomorskiego.

 

W ramach programu wyróżnione są obszary działań:

1. Medialna kampania społeczna  „Fair play w życiu i na boisku – żółta kartka dla sprawcy przemocy”

2. Konkurs plastyczno literacki „Wizja przyszłej mojej rodziny”

3. Wypracowanie działań systemowych w zakresie ograniczenia przemocy w rodzinie przez skierowanie profesjonalnych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc:
a) konferencje i dyskusje,
b) zawarcie porozumienia o współpracy między zaangażowanymi służbami (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Okręgowy w Koszalinie),
c)  dystrybucja arkuszy „Żółta kartka dla sprawcy przemocy” wśród pracowników wymienionych partnerskich służb,
d) szkolenia dla interdyscyplinarnych grup: policjanci, prokuratorzy, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy sądowi – „Żółta kartka. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc”.

4. Kontynuacja działań systemowych oraz podsumowanie projektu i sformułowanie rekomendacji w formie raportu.

Program „Żółta kartka dla sprawcy przemocy” realizuje Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie w partnerstwie z:

*Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie,

* Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie,

*Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie,

*Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie,

*Sądem Okręgowym w Koszalinie,

*Sądem Okręgowym w Szczecinie

oraz placówkami pomocy społecznej w woj. zachodniopomorskim

 

Partnerami medialnej kampanii są także

* Klub Pogoń Women Szczecin (2011)

* Pogoń Szczecin (2012)

* Akademia Sztuki w Szczecinie

*  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

*  Kurier Szczeciński

*  Polskie Radio Szczecin

*Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie

 

 

Kontakt:
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie
ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin
tel. 91-4-330-339
www.zoltakartka.pl
www.sos.home.pl

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zółta kartka ulotka Typ: pdf Rozmiar: 2 MB POBIERZ PLIK »