663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

O nas

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” powstało w 2001 roku, w odpowiedzi na lokalną potrzebę poszerzania oferty profesjonalnej pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysach, szczególnie tych spowodowanych przemocą. Celem Stowarzyszenia jest właśnie propagowanie rodziny (każdego jej członka) jako społecznej wartości oraz wspieranie członków rodziny w realizacji stawianych przed nimi zadań i pokonywaniu napotykanych trudności. Szczególną uwagą i troską chcemy otaczać dzieci, szczególnie te które są ofiarami lub świadkami przestępstw.

Najważniejsze działania, które od lat realizujemy to: świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej SOS.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi cztery ośrodki: Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Przecławiu (od 2006), Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach (od 2007), Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie zachodniopomorskim (od 2009) ( w województwie wielkopolskim  w latach 2013-2014), oraz Centrum Integracji Społecznej „SOS” (od 2009).

Stowarzyszenie od lat organizuje szkolenia i konferencje dla zachodniopomorskich profesjonalistów, m.in. w obszarze przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, a także wdraża nowe programy, m.in. dotyczące pomocy dzieciom krzywdzonym. Na uwagę zasługuje to, że od 2005 roku Stowarzyszenie zapoczątkowało cykl konferencji „Pomoc Dzieciom Krzywdzonym”, które od tego czasu organizowane są co roku.

Zespół Stowarzyszenia tworzą: psycholodzy, psychiatrzy, psychoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, ekonomiści i instruktorzy zawodowi oraz inni specjaliści.

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” wspiera aktywność i integruje środowiska oraz instytucje działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów w rodzinie. Współpracujemy z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania, służbami pomocy społecznej, ochrony zdrowia, integracji społecznej i zawodowej.

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM „SUBVENIA VICTIMA”

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny od 2013r. przewodzi Ogólnopolskieu Związkowi Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem „Subvenia Victima”, który zrzesza czternaście pomocowych podmiotów z całej Polski.

Głównymi celami Subveni są działania: standaryzujące; rozwojowe; upowszechniające oraz działalność międzynarodowa na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Subvenia ściśle współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Victim Support Europe. Nasza aktywność w ramach Subvenii:

  • udział w warsztatach w Berlinie dotyczących realizacji założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW przez wybrane organizacje członkowskie VSE (6 państw) z udziałem Ingrid Bellander-Todino (przewodnicząca zespołu „Prawa ofiar” DG Justice/ Procedural Criminal Law w KE).
  • W 2013 roku udział w konferencji Victim Support Europe w Edynburgu.
  • Włączenie się w Manifest Victim Support Europe dotyczący osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  • W 2013 roku przeprowadzenie szkoleń „Wolontariusze w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Polsce- aspekty prawne i psychologiczne”
  • Zorganizowanie między 14 a 16 maja 2014 wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Victim Support Europe międzynarodowej konferencji „Developing Victim Support Across Europe, Quality, Standards, Capacity Building”.
  • Udział Tomasza Piechowiaka – prezesa Subvenii w pracach Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Od 2014 udział projekcie „InfoVictims II” prowadzony, przez APAV w Portugalii