663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.05.2022 roku

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-II.7211.63.2021 z dnia 4 stycznia 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin – na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025


Termin składania ofert: 25.05.2022 r. do godz. 11:30

***

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 27.04.2022r. 

dotyczy: postępowania prowadzącego na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.63.2021 z dnia 4 stycznia 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Zamawiający, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin informuje, za ww. postępowanie zostało unieważnione.

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony-17.05.2022r. Typ: docx Rozmiar: 106 KB POBIERZ PLIK »
<br data-mce-bogus="1"> Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony-17.05.2022r. Typ: pdf Rozmiar: 1 MB POBIERZ PLIK »
<br data-mce-bogus="1">