663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Zamówienia publiczne

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania ofertowego z dnia 12 czerwca br. w załączeniu.

****

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2024 roku na dostawę bonów żywnościowych i towarowych 

ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10,

70-656 Szczecin – na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Termin składania ofert: 14.06.2024  r. do godz. 11:30

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony Gorzów 06.2024 - załaczniki edytowalne Typ: doc Rozmiar: 220 KB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">

Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony Gorzów 06.2024 Typ: pdf Rozmiar: 1 MB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">

Nazwa: Odpowiedź na pytanie z dnia 12.06.2024 r. Typ: pdf Rozmiar: 193 KB POBIERZ PLIK »
<br data-mce-bogus="1">