663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 09.08.2022 roku  

 dotyczy: postępowania prowadzącego na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-202 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.. 

****

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2022 roku  

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin – na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025 

Termin składania ofert: 17.08.2022 r. do godz. 11:30 

 

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony 09.08.2022 Typ: doc Rozmiar: 244 KB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">

Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony 09.08.2022 Typ: pdf Rozmiar: 941 KB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">