663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 24.02.2023

dotyczy: postępowania prowadzącego na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr
NR DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Zamawiający, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin informuje, że ww. postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa

*********
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.02.2023 roku na dostawę bonów żywnościowych i towarowych 

ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10,

70-656 Szczecin – nadostawę bonów żywnościowych i towarowychze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz PomocyPostpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobompokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobomim najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celuosiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Termin składania ofert: 07.03.2023 r. do godz. 11:30

PLIKI DO POBRANIA:

Nazwa: zapytanie_ofertowe_24-02-2023_gorzow.pdf Typ: pdf Rozmiar: 1,1 MB POBIERZ PLIK »

Nazwa: zapytanie-ofertowe-bony_gorzow_24-02-2023-zalaczniki_edytowalne.doc Typ: doc Rozmiar: 225 KB POBIERZ PLIK »

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 24.02.2023

dotyczy: postępowania prowadzącego na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.63.2021 z dnia 4 stycznia 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Zamawiający, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin informuje, że ww. postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa

********

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.02.2023 roku na dostawę bonów żywnościowych i towarowych 

ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-II.7211.63.2021 z dnia 4 stycznia 2022 r.zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 

70-656 Szczecin – nadostawę bonów żywnościowych i towarowychze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz PomocyPostpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobompokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobomim najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celuosiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025

Termin składania ofert:07.03.2023 r. do godz. 11:30

PLIKI DO POBRANIA:

Nazwa: zapytanie_ofertowe_24-02-2023_szczecin.pdf Typ: pdf Rozmiar: 1 MB POBIERZ PLIK »

Nazwa: zapytanie-ofertowe-bony-szczecin_24-02-2023-zalaczniki_edytowalne.doc Typ: doc Rozmiar: 222 KB POBIERZ PLIK »

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.11.2022 roku  

na organizację i przeprowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu:

• Pracownik administracyjny z obsługą komputera potwierdzoną egzaminem kwalifikacyjnym ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym, udzielenia pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji w województwie zachodniopomorskim na lata 2022 -2025, na podstawie umowy nr DFS-II.7211.63.2021 z dnia 4 stycznia  2022 r. zawartej  pomiędzy       Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny;  ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin

Termin składania ofert: 25.11.2022 r. do godz. 11:30

PLIKI DO POBRANIA: zapytanie ofertowe – szkolenie FS 2022 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 09.08.2022 roku  

 dotyczy: postępowania prowadzącego na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-202 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.. 

****

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2022 roku  

na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na podstawie § 5 ust. 2 umowy nr DFS-VI.7211.5.2022 z dnia 22 lutego 2022r. zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin – na dostawę bonów żywnościowych i towarowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025 

Termin składania ofert: 17.08.2022 r. do godz. 11:30 

 

PLIKI DO POBRANIA:
Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony 09.08.2022 Typ: doc Rozmiar: 244 KB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">

Nazwa: Zapytanie-ofertowe-bony 09.08.2022 Typ: pdf Rozmiar: 941 KB POBIERZ PLIK »

<br data-mce-bogus="1">