663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (nabór drugi)

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 – 30.06.2023

 

Osoby objęte wsparciem w ramach zadania:

10 obywateli Ukrainy z I lub II stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba towarzysząca

Działania realizowane w ramach zadania:

I. Zapewnienie odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności miejsca pobytu, w tym w szczególności:

  1. wyposażenia miejsc pobytu w przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością,
  2. wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
  3. dostępu do środków higieny osobistej, środków pomocniczych;  

II. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego;

III. Prowadzenie poradnictwa prawnego;

IV. Udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

V. Prowadzenie działań służących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w formie zajęć indywidualnych i/lub grupowych np. warsztaty, szkolenia itd.;

VI. Zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język polski;

VII. Organizacja usług transportowych, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach zadania ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb Beneficjentów.