663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny

Oddziały Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Udzielają pomocy rodzinie i osobom indywidualnym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej konfliktami rodzinnymi, przemocą, uzależnieniem, problemami wychowawczo-opiekuńczymi.

Gmina Dobra

Przychodni Medycyny Rodzinne „Salus” w Dołujach
pon.- wt. 14:00-18:00
śr.-pt. 8.00 – 12.00

Pracujący specjaliści: pedagog, psycholog, prawnik, terapeuta rodzinny

Oferuje specjalistyczną pomoc w zakresach:

 • Pomoc rodzinie i osobie znajdującej się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, uzależnieniem, demoralizacją, wykluczeniem, problemami wychowawczo-opiekuńczymi, trudną sytuacją bytowo-materialną i innymi sytuacjami, jak np. śmierć osoby bliskiej, rozwód w rodzinie, choroba oraz udzielanie specjalistycznej i wystandaryzowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc zorganizowana jest w oparciu o:

 • Pomoc ambulatoryjną – udzielanie pomocy osobom zgłaszającym się do Ośrodka bądź kierowanym przez inne instytucje (policja, OPS, szkoły, ZOZy)
 • Poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne
 • Interwencję kryzysową
 • Interwencje środowiskowe w środowiskach rodzinnych klientów i w instytucjach
 • Inicjowanie i koordynowanie pracy doraźnych zespołów interdyscyplinarnych
 • Współpraca z placówkami znajdującymi się na terenie Gminy, takimi jak: szkoła, ZOZy, OPS, itp.
 • Jednolite Standardy Pracy z Osobami Pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działających w ramach „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Gmina Kołbaskowo

Gimnazjum Publiczne w Przecławiu

wtorek 10:00-16:00

czwartek 10:00-16:00

Pracujący specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta rodzinny

Oferuje specjalistyczną pomoc w zakresach:

 • Pomoc rodzinie i osobie znajdującej się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej przemocą, uzależnieniem, demoralizacją, wykluczeniem, problemami wychowawczo-opiekuńczymi, trudną sytuacją bytowo-materialną i innymi sytuacjami, jak np. śmierć osoby bliskiej, rozwód w rodzinie, choroba oraz udzielanie specjalistycznej i wystandaryzowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc zorganizowana jest w oparciu o:

 • Pomoc ambulatoryjną – udzielanie pomocy osobom zgłaszającym się do Ośrodka bądź kierowanym przez inne instytucje (policja, OPS, szkoły, ZOZy)
 • Poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, socjalne
 • Interwencję kryzysową
 • Interwencje środowiskowe w środowiskach rodzinnych klientów i w instytucjach
 • Inicjowanie i koordynowanie pracy doraźnych zespołów interdyscyplinarnych
 • Współpraca z placówkami znajdującymi się na terenie Gminy, takimi jak: szkoła, ZOZy, OPS, itp.
 • Jednolite Standardy Pracy z Osobami Pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działających w ramach „Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw”.