663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Dlaczego warto wspierać stowarzyszenie „SOS”?

Stowarzyszenie „ SOS” działa od 13 lat swoim działaniem obejmuje szeroki zakres pomocy.
Wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, zapewnia im profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Swoją szczególną uwagę stowarzyszenie kieruje na działania związane z ochroną dzieci krzywdzonych i dotkniętych przestępstwem. W obszarze działalności naszej organizacji leży nawiązanie współpracy z innymi placówkami, służbami i instytucjami. Ponadto organizujemy różne projekty, których celem jest podniesie kompetencji zarówno wśród rodziców, specjalistów, jak również dzieci.
Ideą Ośrodka jest zapewnienie ofiarom- osobom pokrzywdzonym przestępstwem należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

Osoby poszkodowane (ofiary przestępstw) oraz członkowie ich rodzin w Ośrodku dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mogą liczyć na:

  •  udzielenie bezpłatnej porady prawnej przez prawników
  • udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej
  • przydzielenie osobie pokrzywdzonej opiekuna ofiary- wolontariusza
  • przygotowanie dziecka do procedury przesłuchania.
  • udzielenie informacji na temat dostępnych form pomocy udzielanej przez inne instytucje i organizacje działające w naszym województwie.