663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Projekty realizowane przez stowarzyszenie SOS dla Rodziny

 • od 2009 prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Szczecinie i oddziałów Ośrodka w: Wałczu, Koszalinie, Białogardzie, Łobzie, Policach, Gryfinie, Świnoujściu, Przecławiu i Dobrej dzięki środkom otrzymanym z Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2012 realizowanie zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • 2013-2014 prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Poznaniu przy współpracy z Fundacją Dziecko w Centrum oraz Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej – realizowanie zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • od 2009 prowadzenie Centrum Integracji Społecznej „SOS”
 • od 2006 prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Przecławiu
 • od 2007 prowadzenie Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dołujach
 • od 2015 realizowanie projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
 • do 2013 „Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” w ramach programu szczegółowego „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (Criminal Justice 2007-2013).
 • W partnerstwie z MW Consulting zrealizowanie 11 szkoleń w 11 apelacjach sądowych w Polsce dla łącznej grupy 1000 specjalistów: sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych
 • od 2009 roku Ekspercki Interdyscyplinarny Zespół Operacyjny przy Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecie
 • w latach 2011-2012 realizowanie projektu „ Żółta Kartka dla sprawcy przemocy”
 • Międzynarodowa konferencja „Pomoc dzieciom krzywdzonym” 30.11.2011 – 01.12.2011
 • Daj sobie szansę na lepsze jutro – zacznij od CIS
 • Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym – projekt realizowany w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo w latach 2010, 2011, 2012r. roku
 • Nie jesteście sami! Rodzice pod ochroną Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci – projekt realizowany w ramach programu Bezpieczne Dzieciństwo w latach 2010, 2011, 2012r. roku
 • Międzynarodowa konferencja „Pomoc dzieciom krzywdzonym” 10.06.2010 – 11.06.2010
 • Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy”
 • „Vademecum e-Seniora”
 • Wojewódzka specjalistyczna konferencja „Pomoc Dzieciom Krzywdzonym”, 04.06.2009- 05.06.2009r.
 • Udział w procedurze certyfikowania przyjaznych miejsc przesłuchań dzieci
 • Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy”
 • Pomoc prawna, psychologiczna dzieciom doświadczającym przemocy i ich opiekunom (Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym) 27. Utrzymane rodzin w rolach społecznych – grupy terapeutyczne dla kobiet i dzieci
 • Edukacja i promocja abstynencji w ciąży, prowadzona na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Ciąża bez alkoholu”
 • Konferencja modelująca pozytywne postawy wobec dzieci doznających przemocy
 • Wsparcie operacyjne budowy systemu pomocy dzieciom krzywdzonym
 • Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym i program Opiekun dziecka – ofiary przestępstwa
 • Konferencja „System pomocy dzieciom krzywdzonym-rola i zadania instytucji i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego” w 2007 roku
 • Program Korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2006 roku
 • Konferencja „Dziecko pod parasolem prawa” w 2005 roku
 • Szkolenie pracowników punktów interwencji kryzysowej Gmin Dobra, Kołbaskowo, Police
 • Systemowa terapia rodzin
 • Szkolenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie