663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Kupuj nasze usługi

Stowarzyszenie „SOS Dla Rodziny” – Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie zaprasza do współpracy przedstawicieli jednostek samorządów oraz osoby prywatne.

Jako podmiot ekonomi społecznej prowadzimy Centrum Integracji Społecznej „SOS”, które zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społeczny.

Centrum Integracji Społecznej „SOS” dzięki klauzulom społecznym świadczy usługi odpowiadające na potrzeby środowisk lokalnych. Praktyczny wymiar wykonywanych prac umożliwia rzeczywiste doświadczenie wartości pracy, która ma wymierne rezultaty, wpływające na jakość życia społeczności lokalnej oraz samych uczestników. Wykonywanie tego rodzaju usług wzmacnia wśród uczestników poczucie odpowiedzialności za zadanie oraz pozwala na ich powrót do pełnienia ról społecznych, tym samym zwiększając szansę pełnej reintegracji.

Wśród świadczonych przez nas usług są m.in.:

Usługi porządkowe i utrzymanie czystości:

 • Kompleksowe sprzątanie obiektów wielko powierzchniowych,
 • Biur,
 • Placówek żywienia zbiorowego,
 • Lokali gastronomicznych,
 • Utrzymanie porządku na terenie przyległym do obiektu,
 • Likwidacja dzikich wysypisk,
 • Porządkowanie placów parkingowych,
 • Przygotowanie obiektów do remontów oraz sprzątanie po remoncie.

Usługi ogrodniczo – pielęgnacyjne:

 • Kompleksowa, całoroczna pielęgnacja terenów zielonych,
 • Odśnieżanie (również dachy budynków),
 • Utylizacja odpadów ogrodniczych,
 • Projektowanie i realizacja koncepcji zagospodarowania terenów zielonych,

Usługi ślusarskie i remontowo konserwatorskie:

 • Wykonywanie oraz montaż ogrodzeń,
 • Naprawy ślusarskie,
 • Wykonywanie oraz montaż bram wjazdowych i furtek (realizacja projektów własnych zleceniodawcy),
 • Naprawa wyposażenia oraz opieka techniczna boisk, placów zabaw, obiektów użyteczności publicznej,
 • Konserwacja instalacji sanitarnej,

Usługi remontowo – budowlane:

 • Szeroki zakres prac budowlanych,
 • Kompleksowe prace wykończeniowe pomieszczeń,

Usługi gastronomiczno – hotelarskie:

 • Cateringowa obsługa szkoleń, spotkań, konferencji,

Do wykonywania wyżej wymienionych prac dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą instruktorów zawodu oraz odpowiednio przeszkolonymi pracownikami – uczestnikami Centrum. Dysponujemy również sprzętem niezbędnym do świadczenia wyżej wymienionych usług (profesjonalne maszyny, narzędzia, warsztaty, środki czystości oraz środki transportu).

Realizacja prac zleconych stanowi podstawę nabywania kompetencji niezbędnych do reintegracji zarówno społecznej jak i zawodowej. Korzystający z naszych usług realnie przyczynia się do podtrzymywania i rozwoju podmiotu ekonomi społecznej. Natomiast stosowanie klauzul społecznych daje wyjątkową możliwość kupowania usług czy towarów niezbędnych do realizacji zadań publicznych połączonego z osiąganiem celów społecznych. Najważniejszym celem społecznym, któremu służą klauzule społeczne, jest stymulowanie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym

Jednocześnie dzięki współpracy, zleceniodawca otrzymuje gwarancję wysokiej jakości świadczonych usługi.

Pytania dotyczące oferty prosimy kierować do Pana Łukasza Dobrzyńskiego – wiceprezesa Stowarzyszenia pod nr tel 603 300 302 lub ldobrzynski@sos.home.pl