663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem!

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4

Wybrane instytucje w których możesz uzyskać pomoc:

Sąd Okręgowy w Szczecinie; Ul. Małopolska 17

Tel. 91 483 01 60

20-26 lutego br., godz. 9-15

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie; ul. Limanowskiego 1,

Tel. 91 460 35 00

Godz. 9.00 -15.00

Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód, Plac Żołnierza Polskiego 16

w dniach 21-27 lutego 2022 roku

Dyżury Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej:

I ZKSS

data 21.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 756

data 21.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 756

data 22.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 764

data 22.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 764

data 23.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 764

data 23.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 764

data 24.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 763

data 24.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 763

data 25.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 763

data 25.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 763

II ZKSS

data 22.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 586

data 22.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 584

data 23.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 581

data 23.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 584, 91 46 03 583

data 24.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 592

data 25.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 581

data 25.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 587

III ZKSS

data 21.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 588

data 21.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 582

data 22.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 590

data 22.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 585

data 23.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 582

data 23.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 585

data 24.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 582

data 24.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 581

data 25.02. godz. 10-12 tel. 91 46 03 590

data 25.02. godz. 12-14 tel. 91 46 03 588

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

20-26 LUTEGO 2023 ROKU

W Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie w dniach 20 – 26 lutego 2023 roku w ramach obchodu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury telefoniczne będą pełnić kuratorzy zawodowi oraz asystenci sędziego według niżej podanego grafiku:

II ZKSS – ul. Limanowskiego 1, godz. 9.00 -15.00         

Data     Kurator zawodowy pełniący dyżur        Dane kontaktowe kuratora zawodowego

20.02.2023r.  poniedziałek        Dziarmaga Wiesława    pok. 111; tel. 91 48 55 518

21.02.2023r.  wtorek    Filipczak Żaneta            pok. 111; tel. 91 48 55 518

22.02.2023r.  środa      

Dziarmaga Wiesława

Roman Artur

pok. 111; tel. 91 48 55 518

pok. 108; tel. 91 48 55 579

23.02.2022r.  czwartek Filipczak Żaneta            pok. 111; tel. 91 48 55 518

24.02.2022r.  piątek      Roman Artur    pok. 108; tel. 91 48 55 579

III ZKSS – ul. Limanowskiego 1, godz. 9.00 -15.00

Data     Kurator zawodowy pełniący dyżur        Dane kontaktowe kuratora zawodowego

20.02.2023r.  poniedziałek       

Ewelina Lewandowska

Bożena Kołodziejczak

tel. 91 48 55 513, kom. 503 901 082

tel. 91 48 55 506, kom. 503 808 974

21.02.2023r.  wtorek   

Remigiusz Czernia

Justyna Mijalska

tel. 91 48 55 510, kom. 780 132 148

tel. 91 48 55 510, kom. 780 132 193

22.02.2023r.  środa      

Ewelina Lewandowska

Bożena Kołodziejczak

tel. 91 48 55 513, kom. 503 901 082

tel. 91 48 55 506, kom. 503 808 974

23.02.2022r.  czwartek

Remigiusz Czernia

Aleksandra Urbańska

tel. 91 48 55 510, kom. 780 132 148

tel. 91 48 55 505, kom. 780 132 202

24.02.2022r.  piątek     

Ewelina Lewandowska

Justyna Mijalska

tel. 91 48 55 513, kom. 503 901 082

tel. 91 48 55 510, kom. 780 132 193

Asystenci sędziego:

21 lutego 2023r. godz. 08:00-12:00 – Pani Olga Sikorska-Łatacz tel. 91 48 55 298

21 lutego 2023r. godz. 12:00-15:00 – Pani Karolina Mroczyńska tel. 91 48 55 203

24 lutego 2023r. godz. 09:00-12:00 – Adrian Plewka tel. 91 48-55-268

24 lutego 2023r. godz. 12:00-14:00 – Michalina Grzebińska tel. 91 48-55-298

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie; ul. Stoisława 6

Tel. 91 441 67 00

20 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

21 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

22 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

23 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

24 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

25 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

26 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie

Wawrzyniaka 14, 91 424 46 50

20 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

21 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

22 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

23 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

24 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

25 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

26 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód

Żołnierska 3A , 91 883 80 00

20 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

21 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

22 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

23 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

24 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

25 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

26 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo

Wawrzyniaka 14

20 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

21 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

22 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

23 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

24 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

25 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

Prokuratura Rejonowa Szczecin – Prawobrzeże

ul. Stoisława 6  ,tel. 91 48 49 700

20 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

21 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

22 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

23 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

24 lutego 2022r. w godzinach: 9:00-15:00

25 lutego 2022r. w godzinach: 10:00-13:00

Komenda Wojewódzka Policji W Szczecinie; Ul. Małopolska 47

Ze strony Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pomoc osobom pokrzywdzonym udzielana będzie w dniach 20 – 24 lutego br. (od poniedziałku do piątku), w godz. 9:00 – 13:00.

Można także kontaktować się telefonicznie z sekretariatem tego wydziału pod nr: 47-78-11-825.

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie; Wojska Polskiego 2 ,

Tel: 91 561 55 11

Godz:10:00 – 12:00

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim; Żwirki i Wigury 2

Tel. 47 783 45 11

godz. 10:00 – 14:00.

Komenda Powiatowa Policji w Gryficach; Ul. Mickiewicza 19

Tel. 91 385 75 11

godz. od 8:00 do 18:00

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Ul. Warszawska 29

Tel. 91 481 35 11

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00