663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2022-2025

DLA KOGO: 

 1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego)  
 1. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady. 

Pomoc jest świadczona wszystkim mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego. W uzasadnionych przypadkach udzielamy też pomocy pokrzywdzonym z całego kraju, a także za granicą. 

JAKI CEL: 

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami. 

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym: 

 • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych 
 • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych  
 • Konsultacje z psychiatrą  
 • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny) 
 • Mediacje 
 • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej  
 • Schronienie z zasobów Ośrodka   
 • Materialna w zakresie m.in.. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego,  dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym: 

 • pomoc psychologiczna 
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przestępstwem w Szczecinie, przy ul. Energetyków 10

Czynny poniedziałki 13:00-20:00, wtorek 09:00-16, środa – piątek 11:00-18:00; sobota 8:00-13:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kamieniu Pomorskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4

Czynny we wtorki i środy w godzinach 15:00-20:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łobzie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bema 27

Czynny poniedziałki i wtorki w godzinach 15:00-20:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryfinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91

Czynny poniedziałki i wtorki w godzinach 15:00-20:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Goleniowie – Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, dyżury w Centrum Aktywności Lokalnej Wojska Polskiego 28, pokój 104

Czynny we wtorki w godzinach 15:00-20:00 oraz w czwartki w godzinach 08:00-13:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, ul. Skarbowa 1

Czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach 11:00-16:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Choszcznie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a

Czynny w poniedziałki i wtorki w godzinach 15:00-20:00

Lokalny Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gryficach – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37/3a

Czynny w poniedziałki i środy w godzinach 15:00-20:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Myśliborzu- Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19

Czynny w poniedziałki w godzinach 08:00- 13:00 oraz w środy w godzinach 09:00-14:00

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Świnoujściu, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, Sala obsługi interesanta

Czynny we wtorki i czwartki w godzinach 15:00-20:00

Szczegółowe informacje oraz zapisy dla Szczecina i w/w Punktów Lokalnych pod numerem telefonu 663 606 609

Zapraszamy 🙂