663 606 609 (POMOC)       
697 803 070 (KANCELARIA)

Dla uczestnika

Jeżeli jesteś bez pracy oraz w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, przyjdź do nas:

Oferujemy:
 • pomoc w zdobyciu lub doskonaleniu umiejętności zawodowych pomocnych w znalezieniu zatrudnienia,
 • praktyki zawodowe u pracodawców i na terenie Centrum,
 • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy; wsparcie doradcy zawodowego,
 • wsparcie pracownika socjalnego, prawnika oraz psychologa,
 • zajęcia edukacyjno-integracyjne,
 • naukę języka angielskiego.
Zapewniamy:
 • odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej,
 • wypłatę miesięcznego Świadczenia integracyjnego,
 • odprowadzanie składki emerytalno-rentowej,
 • posiłek w trakcie zajęć,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • pracownicze badanie lekarskie,
 • inne formy pomocy zgodne z potrzebami uczestników.

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „SOS”
ul. Energetyków 10, Szczecin
Tel.91 350 73 80
e-mail: biuro@sos.home.pl